Instalacje piorunochronne i bezpieczeństwo elektryczne

Instalacje piorunochronne i bezpieczeństwo elektryczne

Dla ochrony zewnętrznych konstrukcji budynków przed skutkami wyładowań atmosferycz­nych stosuje się instalacje piorunochronne. Zadaniem tego typu instalacji piorunochronnej jest od­prowadzanie ładunków elektrycznych do ziemi.

Niebezpieczne skutki wyładowań atmosferycznych mogą być spowodowane przede wszystkim przez wyładowania bezpośrednie, które powodują prądy o bardzo dużym natężeniu wywołujące pożar, powstanie dużych sił me­chanicznych niszczących, a także indukowanie znacznych sił elektromagnetycznych w częściach metalowych, które również mogą spowodować po­żar. Przewody uziemiające i uziomy wykonuje się z zespołów drutów lub taśm stalowych. Przewody uziemiające muszą być zabezpieczone przed uszkodze­niami mechanicznymi na wysokości do 1,5 m nad powierzchni;! ziemi i 20 cm pod powierzchnią ziemi. Wykonanie całości insta­lacji piorunochronnej musi być zgodne z odpowiednimi przepi­sami.

Bardzo ważne jest tez oczywiście bezpieczeństwo pracy przy obsłudze urządzeń elektrycznych stąd tak ważne jest wykonywanie pomiarów elektrycznych z których aspektami można zapoznać się na portalu gdzie opisane są wszelkiego rodzaju pomiary, a coraz szersze wykorzystanie energii elektrycznej w życiu współczesnym powoduje wzrost liczby osób stykających się bez­pośrednio z urządzeniami elektrycznymi, a przez to i wzrost nie­szczęśliwych wypadków przy korzystaniu z odbiorników energii elektrycznej i przy obsłudze urządzeń elektrycznych


Ocena: 4/5 (1 głosów)  


Szczegóły wpisu:


Odwiedziny botów:
  • googlebot: 56 (ostatnio: 01.11.2020 08:53:02)
  • yahoo: 1 (ostatnio: 10.12.2014 05:10:09)

Podlinkuj wpis:
This entry was posted in unimak Usługi and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz