Tag Archives: zaburzenia nerwicowe

Depresja

Depresja

Są choroby wywoływane przez destrukcyjne emocje, których stale u ludzi więcej niż emocji korzystnych – takie niedomagania to zaburzenia nerwicowe albo depresja. Z takiego nadmiaru wściekłości, irytacji czy też zmartwienia ludzkie ciało zaczyna świrować, co objawia się szybszym tętnem, wzmożonym napięciem, nerwową kontrolą wdechów i wydechu oraz rozmaitymi boleściami dziwnego źródła. Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne często naciera na narządy, które mamy za cherlawe albo chorowite. Boleści cielesno-duchowe mogą pojawiać się w żołądku, gardle, kończynach, narządach wewnętrznych, uszach– w zasadzie wszędzie i nie ma zastosowania na to żadna mądra zasada.

Posted in unimak Psychologia | Tagged , , , , | Leave a comment