Rekomendujemy portal dotacjedlarolnictwa.pl

Większe dofinansowanie z PROW w 2019 roku wobec młodych rolników oraz na biznes na wsi.W tym roku gospodarze rolni mogą liczyć na obszerniejszej wyższej dotacji, niż w poprzednich latach. Modyfikacje wprowadzono w kilkunastu obszarach. Pieniężne pomoc adresowane do młodszych rolników zwiększyło się ze 100 tysięcy do 150 tysięcy złotych. Następnie dopłaty na prowadzenie biznesu na wsi podniesiono do 150 tysięcy złotych w przypadku do działalności gospodarcze samozatrudnienia – 200 tysięcy. Dodatkowo 1 miejsce pracy i 250 tysięcy (dodatkowe 2 lub więcej miejsc pracy). Przy czym unowocześnianie domostw rolnych została powszechna dla nieco większej liczby gospodarstw, niż kiedykolwiek. Nową minimalną wielkością ekonomiczną gospodarstwa domowego ustanowiono na 13 pułapie tysięcy euro niż sięga 10 tysięcy euro. Ponadto w nowe odsłonie PROW wprowadzono inwestycje powiązane z nawodnieniami. Pomoc w operacjach dla rolników pracujących na miejscach bardziej wystawionych na suszę stanowi 100 tysięcy złotych na gospodarstwo Skorzysta z niej każdy rolnik bez względu na wielkość ekonomicznąwartość ekonomiczną gospodarstwa. Dotacje unijne dla rolnictwa w 2019 – środki na ochronę środowiska i modernizacjęJedną z form wsparcia zaproponowanych w roku 2019 był nabór dokumentów inwestycyjnych, które mają na celu zabezpieczenie wód przed skażeniem azotanami. Wnioski można było oddawać do 25 lutego. Projekt programowy zatytułowano gospodarstwom rolnym zajmującym się produkcję zwierzęcą. Pomoc skierowano na inwestycje przystosowujące. Pracę gospodarstw do przepisów prawnych wynikających z nowej ustawy Przepisy wodne, w zakresie przechowywania nawozów naturalnych oraz kiszonek. Wsparcie obejmuje też zaopatrzenie gospodarstw rolnych w maszyny, które służą do podawania nawozów naturalnych. pomoc wynosi do 100 tysięcy złotych na jedno domostwo rolne.Dotacje dla małych przetwórni firm przetwarzającychW 2019 roku wykonano również nabór na tzw. małe podmioty przetwórcze. Stanowi to plan działań programowy dla rolników zamierzających uruchomić małe przetwórnie, w których głównie przetwarza się wyroby z macierzystego domostwa rolnego. W kolejnych kwartałach tego roku kalendarzowego ogłoszony zostanie przyjmowanie na restrukturyzację małych gospodarstw oraz na dodatkowe benefity dla młodocianych rolników, w ramach działań nagradzanych Na wiosnę rozplanowano nabór na modernizację gospodarstw rolnych na strefy tematyczne, czyli i rozwój produkcji prosiąt rozwój produkcji, nabiału i bydła hodowlanego. W czerwcu rozpocznie się nabór na dodatki pieniężnena rozpoczęcie działalności pozarolniczej, czyli dla rolników, którzy chcą uruchomić działalności gospodarcze mającą formę pozarolnicze, żeby uzyskać dodatkowy dochód do własnych ziem rolnych.

This entry was posted in diesel Rolnictwo and tagged , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz