Tag Archives: Informacje z Polski

Wiadomości z kraju

Wiadomości z kraju

Wiadomości z kraju, dostarczane obywatelom z różnych źródeł, stanowią dla nas główne źródło wiedzy o wszystkim, co się wokoło nas dzieje. Jak się powszechnie uważa, jakość wiadomości z Polski jest nierzadko dyskusyjna. Czasem niska jakość źródła wiadomości jest możliwa do dostrzeżenia gołym okiem, i ażeby się o tym przekonać, wystarczy posłuchać albo poczytać o niniejszych samych wydarzeniach w kilku różnorodnych źródłach wiadomości. Można się wówczas przekonać, w jak różny sposób można mówić o tym samym. Zostaje jednak pytanie, jak należy dobierać własne źródła wiadomości i komu zaufać. I zdaje się, że na to pytanie nie ma jednej, właściwej odpowiedzi. Chociażby niepaństwowe stacje telewizyjne i gazety nierzadko nie są obiektywne, z różnych względów. Tutaj z pomocą przyjść może wyłącznie własna wiedza i zdolność do oceny źródeł i klasy informacji. Nie należy więc skoncentrować się na jednym źródle, i ufać mu bezgranicznie. Zamiast tego warto poszczególną interesującą nas informacje poddać sceptycznej analizie, odsuwając wówczas swy światopogląd na odleglejszy plan.

Posted in unimak Usługi | Tagged , , | Leave a comment